ביטוח דירה

ביטוח מבנה

נזק למבנה הדירה עלול להסב לך עוגמת נפש ב T.D.B תקבל הערכה מדויקת של ביתך והחברה תדאג לפצותך בהתאם לגובה הנזק וסכומי הביטוח , בכל מקרה בו נגרם נזק למבנה ולחלקים הצמודים אליו כגון : מרפסות, מחסן עזר , צנרת , מתקני הסקה , מערכות סולריות ,מתקני טלפון וחשמל ,שערים וגדרות כיסויים ללא תוספת פרמיה, אדריכלים , שמאים , מהנדסים , יועצים , קבלנים ,הוצאות פינוי הריסות ואובדן שכר דירה .

ביטוח תכולה  " ביתו של אדם הוא מבצרו " חשוב מאד להגן על ביתך מפני סכנות שונות כגון:

שריפה , פריצה , שוד , נזק בזדון , ברקים רעמים , התפוצצויות , סערות  ומקרים נוספים כמפורט בפרטיי הפוליסה .

כיסויים ללא תוספת פרמיה

* אחריות כלפי צד ג' .

* אחריות מעבידים לעובדי משק בית .

* אחריות לחפצים אישים מחוץ לדירה .

* כיסוי לשבר טלוויזיה , וידאו , ומחשב כתוצאה מתאונה .